diablo 3

Diablo 3 - Beta - Zadania

Ostatnia modyfikacja: 11.05.2012. Utworzono: 28.12.2011

| Informacje ogólne | Pamiętnik betatestera | Patche |
| Lokacje | Potwory | Zadania | Księgi | Osiągnięcia |
 1. The Fallen Star
 2. The Legacy of Cain
 3. A Shattered Crown
 4. Reign of the Black KingThe Fallen Star


The Fallen Star
Upadła Gwiazda


 • Kill the risen dead attacking the gates
  Zabij zbudzonych zmarłych atakujących bramę

 • Talk to Leah in the Slaughtered Calf Inn at the center of New Tristram
  Porozmawiaj z Leah w gospodzie Zarżnięte Cielę

 • Kill the Risen in the Slaughtered Calf Inn at the center of New Tristram
  Zabij Zbudzonych

 • Talk to Leah in the Slaughtered Calf Inn at the center of New Tristram
  Porozmawiaj z Leah w gospodzie Zarżnięte Cielę

 • Talk to Captain Rumford at the gate to New Tristram
  Pomów z Kapitanem Rumfordem przy bramie do Nowego Tristram

 • Kill the Wretched Mother north of the gate to New Tristram
  Zabij Wstrętną Macierz znajdującą się na północ od bramy do Nowego Tristram

 • Kill the Wretched Queen and the Wretched Mothers in the Old Ruins northeast of New Tristram
  Zabij Wstrętną Królową i Wstrętne Macierze w Starych Ruinach

  Bonus: Wretched Mothers Killed: 0/3
  Premia: Zabite Wstrętne Macierze: 0/3

  Checkpoint: The Old Ruins (Stare Ruiny)

 • Use the Old Ruins Waypoint to return to New Tristram and talk to Captain Rumford
  Użyj Punktu Nawigacyjnego w Starych Ruinach, aby powrócić do Nowego Tristram; porozmawiaj z Kapitanem Rumfordem

  Checkpoint: New Tristram (Nowe Tristram)

  Nagroda:
  • 1125 XP
  • 370 gold
The Legacy of Cain


The Legacy of Cain
Dziedzictwo Caina


 • Use the New Tristram Waypoint to go to the Old Ruins
  Użyj punktu nawigacyjnego w Nowym Tristram, aby przenieść się do Starych Ruin

 • Go to the Old Tristram Gate
  Udaj się do Bramy Starego Tristram

 • Find Adria's Hut by following the Old Tristram Road northeast of the Old Ruins
  Odnajdź Chatę Adrii podążając ścieżką na połnocny-wschód od Starych Ruin

 • Search Adria's Hut northeast of the Old Ruins
  Poszukaj Chaty Adrii na północ od Starych Ruin

  Checkpoint: Adria's Hut (Chata Adrii)

 • Go down the ladder to the Hidden Cellar in Adria's hut northeast of the Old Ruins
  Zejdź po drabinie do Ukrytej Komnaty w Chacie Adrii

 • Explore the Hidden Cellar
  Przeszukaj Ukrytą Piwnicę

 • Kill Captain Daltyn and the Risen in the Hidden Cellar beneath Adria's Hut
  Zabij Kapitana Daltyna i Zbudzonych w Ukrytej Komnacie pod Chatą Adrii

 • Talk to Leah in the Hidden Cellar beneath Adria's Hut
  Porozmawiaj z Leah w Ukrytej Piwnicy pod Chatą Adrii

  Nagroda:
  • 330 XP
  • 190 gold

 • Go to the Cathedral by exiting the Hidden Cellar and following the path northeast from Adria's Hut
  Udaj się do Katedry podążając ścieżką z Chaty Adrii

 • Descend into the Cathedral Level 1 northeast of Adria's Hut
  Wejdź do Katedry (Poziom 2)

  Checkpoint: Cathedral Level 1 (Katedra, poziom drugi)

 • Search for signs of Deckard Cain in the Cathedral
  Poszukaj śladów Deckarda Caina w Katedrze

  Checkpoint: Cathedral Level 1 (Katedra, poziom 1)

 • Kill the skeletons attacking Deckard Cain in Leoric's Passage
  Zabij szkielety atakujące Deckarda Caina w Przejściu Leorica

 • Talk to Deckard Cain in Leoric's Passage in the Cathedral
  Porozmawiaj z Deckardem Cainem w Przejściu Leorica

 • Follow Deckard Cain out of Leoric's Passage
  Wyjdź z Deckardem Cainem z Przejścia Leorica

 • Talk to Leah in New Tristram
  Pomów z Leah w Nowym Tristram

  Checkpoint: New Tristram (Nowe Tristram)

  Nagroda:
  • 3300 XP
A Shattered Crown


A Shattered Crown
Strzaskana Korona


 • Talk to the blacksmith Haedrig Eamon
  Porozmawiaj z kowalem Haedrigiem Eamonem

 • Kill the Ravenous Dead in the Cellar of the Damned
  Zabij Wygłodniałe Trupy w Piwnicy Potępionych

 • Kill Mira Eamon
  Zabij Mirę Eamon

  Checkpoint: Cellar of the Damned (Piwnica Potępionych)

 • Talk to Haedrig Eamon in the Cellar of the Damned
  Pomów z Haedrigiem Eamonem w Piwnicy Potępionych

  Nagroda:
  • 900 XP
  • 195 gold

 • Open the Northwest Gate
  Otwórz północno-zachodnie Wrota

 • Find the Cemetery of the Forsaken in the Weeping Hollow
  Odnajdź Cmentarz Zapomnianych w Zapłakanej Dolinie

  Checkpoint: Cemetery of the Forsaken (Cmentarz Zapomnianych)

 • Search for the Chancellor's Altar beneath the Cemetery of the Forsaken
  Poszukaj Ołtarza Kanclerza pod Cmentarzem Zapomnianych

  Checkpoint: Chancellor's Tomb (Krypta Kanclerza)

 • Kill Chancellor Eamon in the Chancellor's Tomb deep in the Cemetry of the Forsaken
  Zabij Kanclerza Eamona

 • Take the Skeleton King's crown from the Chancellor's Altar
  Zabierz koronę Króla Szkieletów z Ołtarza Kanclerza

  Nagroda:
  • Town Portal

 • Return to New Tristram and talk to Headrig Eamon
  Użyj Portalu aby powrócić do Nowego Tristram

 • Talk to Haedrig Eamon
  Pomów z Haedrigiem Eamonem

  Checkpoint: New Tristram (Nowe Tristram)
Reign of the Black King


Reign of the Black King
Rządy Czarnego Króla


 • Use the New Tristram Waypoint to return to the Cathedral Garden
  Użyj punktu nawigacyjnego Nowe Tristram aby powrócić do Ogrodu Katedralnego

 • Enter Leoric's Passage from Cathedral Garden
  Wejdź do Przejścia Leorica z Ogrodu Katedralnego

 • Go to the Cathedral Level 2 through the Ornate Door
  Udaj się do poziomu drugiego w Katedrze przez Ozdobne Drzwi

  Checkpoint: Cathedral Level 2 (Katedra, poziom drugi)

 • Descend through the Cathedral
  Zejdź wgłąb Katedry

 • Give aid to the Warrior
  Wspomóż Wojownika

 • Find the Warrior's Stolen Items in the Cathedral Level 3
  Odnajdź skradziony ekwipunek wojownika w trzecim poziomie Katedry

 • Find and kill Jondar with the Templar in the Cathedral Level 3
  Znajdź i zabij Jondara wraz z Templariuszem

 • Join the Templar in the Cathedral Level 3
  Dołącz do Templariusza

 • Search for the Royal Crypts beneath the Cathedral
  Poszukaj Królewskich Krypt pod Katedrą

  Checkpoint: The Royal Crypts (Królewskie Krypty)

 • Search for the Crypt of the Skeleton King in the Royal Crypts
  Odnajdź Kryptę Króla Szkieletów

  Checkpoint: The Royal Crypts (Królewskie Krypty)

 • Enter the Crypt of the Skeleton King in the Royal Crypts
  Wejdź do Krypty Króla Szkieletów

 • Kill the Returned guarding the gate to the Skeleton King's tombs in the Crypt of the Skeleton King
  Zabij Przywróconych strzegących bramy do Króla Szkieletów

 • Place Leoric's crown on the Skeleton King's head in the Crypt of the Skeleton King
  Połóż koronę Leorica na głowie Króla Szkieletów

 • Kill the Skeleton King in the Crypt of the Skeleton King
  Zabij Króla Szkieletów

  Nagroda:
  • 5250 XP
  • 840 gold


Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.