diablo 3

Faq - Diablo 3 Dom Aukcyjny

Utworzono: 14.07.2012

• INFORMACJE OGÓLNE •

Na czym polega system domów aukcyjnych Diablo® III?

Zdobywanie nowych potężnych przedmiotów dla postaci zawsze odgrywało ważną rolę w świecie Diablo®. To właśnie dlatego gracze doszli do przeróżnych rozwiązań umożliwiających handel przedmiotami i zdobywanie ich — zarówno w grze, jak i poza nią. Wiele z tych metod było niewygodnych i łączyło się z uciążliwościami (np. z reklamami na kanałach czatu Battle.net® i oczekiwaniem na odpowiedzi) albo ryzykiem (np. podczas podawania danych karty kredytowej na zewnętrznych stronach zajmujących się handlem przedmiotami). W grze „Diablo III” wprowadzamy nowy, efektywny system domów aukcyjnych, dzięki któremu gracze będą mogli w bezpieczny, łatwy i przyjemny sposób handlować swoimi zdobyczami. Dostępne będą dwa różne rodzaje domów aukcyjnych: w jednym za transakcje płacić się będzie złotem zdobywanym podczas gry, a w drugim – prawdziwymi pieniędzmi.


Jaka jest różnica między domem aukcyjnym działającym w oparciu złoto, a domem aukcyjnym za prawdziwe pieniądze?

W domu aukcyjnym wykorzystującym złoto transakcji dokonuje się z użyciem wirtualnej waluty, jaką jest złoto. Dom aukcyjny za prawdziwe pieniądze, zwany także walutowym domem aukcyjnym, będzie umożliwiał graczom transakcje z użyciem prawdziwych pieniędzy za pośrednictwem autoryzowanych metod płatności lub Salda Battle.net. Dla każdej aukcji będzie można wybrać, w jakim domu aukcyjnym ma być wystawiona. Uwaga: w chwili premiery walutowy dom aukcyjny nie będzie dostępny we wszystkich regionach. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Regiony” niniejszego dokumentu.


Gdzie dostępny jest Dom aukcyjny?

Dom aukcyjny jest dostępny na ekranie kampanii w grze, przed wejściem do gry, poprzez kliknięcie na przycisk Dom aukcyjny po lewej stronie menu. Jeśli jesteś w trakcie gry, należy najpierw wyjść z gry i powrócić do głównego ekranu kampanii by móc przejść do domu aukcyjnego.


Jak działa system domów aukcyjnych?

Przed wejściem do gry, gracz będzie mógł otworzyć interfejs domu aukcyjnego, klikając przycisk „Dom aukcyjny” na głównym ekranie wyboru gry. Przedmioty będzie można sprzedawać ze wspólnej skrytki (dostępnej dla wszystkich postaci z „Diablo III” na koncie Battle.net w danym regionie) lub z ekwipunku lub aktualnie ubranych przedmiotów jednej z postaci. Przed wystawianiem przedmiotu na aukcję sprzedający będzie mógł wybrać, czy chce sprzedać go w domu aukcyjnym wykorzystującym złoto, czy prawdziwe pieniądze. Przedmiot ten będzie następnie przechowywany w domu aukcyjnym do czasu jego zakupu lub wygaśnięcia aukcji (wszystkie aukcje będą trwały maksymalnie 36 godzin),ktoś kupi przedmiot, lub sprzedający anuluje aukcję (jeśli aukcja nadal znajduje się w przedziale czasu w którym anulowanie aukcji jest możliwe – zobacz sekcje dotyczącą funkcjonalności po więcej informacji). Niesprzedane przedmioty będą zwracane sprzedającemu, a sprzedane będą trafiać do graczy, którzy wygrają licytację. W obu przypadkach przedmiot pojawi się na stronie „Zakończonych” aukcji w interfejsie domu aukcyjnego i będzie można go przenieść do wspólnej skrytki.

Po sprzedaży przedmiotu system domu aukcyjnego odliczy sprzedającemu określoną opłatę za transakcję. W przypadku walutowego domu aukcyjnego, gracze będą mieli do dyspozycji kilka różnych metod płatności za zakup przedmiotów i wypłaty środków uzyskanych ze sprzedaży. Więcej na ten temat w dalszej części niniejszego dokumentu FAQ. Oprócz tego, w różnych częściach świata system ten będzie działał w nieco inny sposób. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Regiony” niniejszego dokumentu FAQ.


Jak ustala się opłatę za transakcję?

W przypadku domów aukcyjnych wykorzystujących złoto odliczana opłata transakcyjna będzie wynosić 15% ceny końcowej w aukcji zakończonej sprzedażą.

W przypadku walutowych domów aukcyjnych, dla takich przedmiotów, jak broń czy zbroja, za każdy sprzedany przedmiot odliczana będzie ryczałtowa opłata za transakcję. Opłata ta będzie naliczana tylko w przypadku sprzedaży przedmiotu. W przypadku materiałów rzemieślniczych, klejnotów, złota i innych przedmiotów, które można „grupować”, opłata w wysokości 15% będzie naliczana od łącznej kwoty sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat opłat za transakcje w walutowych domach aukcyjnych:

Dom aukcyjny
(kod waluty)
Opłata transakcyjna
(pojedyncze przedmioty)
Opłata transakcyjna
(towary)
EUR €1 15%
GBP 1£ 15%
RUB 50 RUB 15%
USD $1.00 15%
MXN MXN 12.00 15%
BRL BRL 1.80 15%
ARS ARS 4.50 15%
CLP CLP 500 15%
AUD $1.00 15%

Uwaga: jeżeli wystawiający aukcję wybierze opcję przelewu wpływów z niej na konto PayPalâ„¢ (w regionach, gdzie opcja ta jest dostępna), zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Opis działania” niniejszego dokumentu FAQ.


Dlaczego opłata za handel towarami w walutowym domu aukcyjnym jest procentowa, a nie stała, jak w przypadku wyposażenie?

W przeciwieństwie do wyposażenia, które kupuje się i sprzedaje pojedynczo, towary można wystawiać hurtowo w jednej aukcji i istnieje możliwość, że zostaną sprzedane wielu różnym kontrahentom. Z tej przyczyny, gdybyśmy wprowadzili opłatę zryczałtowaną za transakcje, w przypadku towarów, mogłoby się zdarzyć, że sprzedający płaciłby wielokrotnie za jedną aukcję. Najważniejsze było dla nas, żeby stworzyć uczciwy i nieskomplikowany system, a procentowa opłata za sprzedaż towarów wydaje się najlepszym rozwiązaniem.


Czy istnieje ograniczenie liczby rozpoczętych aukcji?

W ramach każdego konta można rozpocząć maksymalnie 10 aukcji w walutowym domu aukcyjnym i 10 w działającym w oparciu o złoto. (Uwaga: dla każdej waluty istnieje odrębny, niezależny dom aukcyjny, więc ograniczenie to obowiązuje osobno dla każdego z nich. Więcej na ten temat w rozdziale „Regiony” niniejszego dokumentu FAQ). Przedmioty z aukcji, które wygasły zostaną przeniesione do zakładki Ukończone, skąd gracz będzie mógł je przenieść do swojej skrytki.


Dlaczego stworzyliście dom aukcyjny, w którym można handlować za prawdziwe pieniądze?

Naszym celem podczas tworzenia wszystkich gier jest zapewnienie jak najwięcej zabawy, korzyści i bezpieczeństwa. Zdobywanie przedmiotów zawsze było ważną częścią gier z serii „Diablo”, jednak poprzednie nie posiadały efektywnego, centralnego systemu transakcyjnego. W efekcie gracze korzystali z niewygodnych i potencjalnie niepewnych rozwiązań alternatywnych, na przykład usług zewnętrznych firm zajmujących się handlem przedmiotami za pieniądze. Wiele transakcji pomiędzy graczami a takimi firmami nie kończyło się dobrze. Do naszego działu obsługi klienta napływały niezliczone zgłoszenia dotyczące na przykład oszustw i kradzieży przedmiotów lub kont. Postanowiliśmy więc stworzyć wygodny, efektywny i w pełni zintegrowany system, który spełni oczekiwania graczy pragnących kupować i sprzedawać przedmioty za prawdziwe pieniądze. Gracze ci nie będą już musieli korzystać z mniej bezpiecznych usług firm zewnętrznych.


Jak będzie działać walutowy dom aukcyjny?

W walutowym domu aukcyjnym gracze będą mogli dokonywać zakupów za pomocą zarejestrowanej metody płatności powiązanej z kontem Battle.net. (Uwaga: nie wszystkie metody płatności będą obsługiwane przez ten typ domu aukcyjnego). Oprócz tego, gracze będą mogli kupować w domach aukcyjnych, korzystając z Salda Battle.net. Saldo Battle.net umożliwia też zakup szerokiego wachlarza produktów cyfrowych dostępnych w sieci Battle.net, na przykład kopii elektronicznych gier firmy Blizzard Entertainment oraz płatnych usług.

Podczas wystawiania przedmiotu na sprzedaż w walutowym domu aukcyjnym, gracz będzie musiał określić, czy chce przelać wpływy ze sprzedaży na Saldo Battle.net, czy też za pośrednictwem zatwierdzonej metody obsługi płatności świadczonej przez podmioty trzecie, np. PayPal (w regionach, gdzie opcja ta jest dostępna). Należy o tym zdecydować przed rozpoczęciem aukcji. Po jej rozpoczęciu nie będzie już można zmienić decyzji.

Uwaga: gdyby wpływy ze sprzedaży miały spowodować przekroczenie limitu środków Salda Battle.net, gracz będzie musiał przelać środki przez PayPal lub inną zatwierdzoną metodę obsługi płatności świadczoną przez inne podmioty (w regionach, w których są dostępne te opcje). W regionach, w których nie są dostępne zatwierdzone metody obsługi płatności świadczone przez inne podmioty, kiedy Saldo Battle.net gracza osiągnie limit środków, jego właściciel nie będzie mógł dokonywać dalszych transakcji sprzedaży w walutowym domu aukcyjnym.


Jak odebrać „gotówkę” z walutowych domów aukcyjnych zamiast przelewania wpływów na Saldo Battle.net?

W niektórych regionach gracze będą mieli możliwość powiązania konta Battle.net z zatwierdzoną metodą obsługi płatności świadczoną przez firmę zewnętrzną, np. PayPal. Po wykonaniu tej czynności, wpływy ze sprzedaży przedmiotów w walutowych domach aukcyjnych będą mogły trafiać na konta we wskazanych płatności podmiotach zajmujących się obsługą płatności. „Wypłaty” będą zatem realizowane za ich pośrednictwem. Uwaga: w przypadku zakończenia aukcji sprzedażą, realizacja wypłat przez PayPal podlega dodatkowej opłacie za przelew w wysokości 15%. Opłata jest naliczana w oparciu o kwotę transakcji. Dodatkowo mogą być naliczone inne opłaty przez firmę PayPal. Ponadto, wpływów ze sprzedaży przedmiotów w walutowym domu aukcyjnym, które trafią na konto Salda Battle.net, nie będzie można przelewać na konta zewnętrznych usługodawców obsługujących płatności. W chwili premiery opcja ta nie będzie dostępna we wszystkich regionach. Więcej informacji na temat dostępności i metod wypłat można uzyskać w rozdziale „Opis działania” niniejszego dokumentu FAQ.


Czy korzystanie z walutowych domów aukcyjnych jest opcjonalne?

Tak. Walutowe domy aukcyjne są dostępne jako alternatywa dla graczy, którzy wolą kupować lub sprzedawać przedmioty z „Diablo III” za prawdziwe pieniądze. Możliwy jest też handel przedmiotami w domu aukcyjnym wykorzystującym złoto, a także bezpośrednia wymiana pomiędzy postaciami w grze.


Po co płacić prawdziwymi pieniędzmi za przedmioty w grze?

Zdobywanie przedmiotów to jeden z kluczowych elementów gier z serii „Diablo”. W poprzednich wielu graczy było poważnie zainteresowanych sprzedażą zdobytych przedmiotów lub wyposażania postaci za prawdziwe pieniądze. Gracze ci osiągali to, korzystając niejednokrotnie z niepewnych źródeł. Walutowe domy aukcyjne udostępniają bezproblemową i zaaprobowaną przez firmę Blizzard metodę sprzedaży przedmiotów podczas gry w „Diablo III”. Pomagają też chronić graczy przed oszustami i podejrzanymi sklepami internetowymi, zapewniając bezpieczną, zintegrowaną z grą metodę wyszukiwania i zakupu wystawionych przedmiotów najlepiej pasujących do postaci i stylu gry danego gracza.

Korzystanie z walutowych domów aukcyjnych jest całkowicie nieobowiązkowe. Gracze, którzy nie chcą płacić za przedmioty prawdziwymi pieniędzmi, wciąż mogą polegać na przedmiotach znalezionych podczas gry; mogą też wymieniać się ze znajomymi i korzystać z równie funkcjonalnego domu aukcyjnego, w którym transakcje przeprowadza się za złoto.


Czy mogę grać na serwerze, dla którego nie ma walutowego domu aukcyjnego?

Naszym celem jest zapewnienie graczom bezpiecznej, łatwej i przyjemnej metody handlu przedmiotami w grze — zarówno z użyciem prawdziwych pieniędzy, jak i złota, i nie chcemy w żaden sposób dzielić społeczności. Gracze mają pełną wolność wyboru: mogą płacić w domach aukcyjnych złotem, wydawać w nich prawdziwe pieniądze — albo w ogóle nie korzystać z domów aukcyjnych, przechodząc „Diablo III” wyłącznie z pomocą przedmiotów zdobytych podczas gry lub w bezpośredniej wymianie z innymi graczami. Uwaga: postacie w trybie hardkorowym będą miały dostęp do specjalnego domu aukcyjnego, w którym płaci się tylko złotem.


Czy Blizzard planuje wystawiać na sprzedaż w walutowym domu aukcyjnym broń, zbroje i inne przedmioty?

Walutowy dom aukcyjny to miejsce, w którym gracze mogą kupować i sprzedawać przedmioty zdobyte w grze. Blizzard nie planuje wystawiać przedmiotów, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie domów aukcyjnych.


Czy Blizzard będzie sprzedawał cokolwiek bezpośrednio w walutowych i wykorzystujących złoto domach aukcyjnych?

Wszystkie przedmioty w obu typach domów aukcyjnych będą wystawiane na sprzedaż przez innych graczy. Nie planujemy obecnie bezpośredniego wystawiania na sprzedaż przedmiotów w którymkolwiek z nich.


Czy wprowadzenie walutowego domu aukcyjnego oznacza zmianę modelu biznesowego i sposobu zarabiania firmy Blizzard?

Nasze modele biznesowe zawsze były tworzone pod kątem maksymalizacji efektywności i dostosowania do poszczególnych gier i regionów. W przypadku „Diablo III” jest tak samo. Gry z serii „Diablo” zależą w dużej części od przedmiotów, co w naturalny sposób przyczynia się do powstawania środowiska opartego na handlu, który do tej pory często odbywał się za pośrednictwem niepewnych organizacji niezwiązanych z firmą Blizzard. Prowadziło to do licznych problemów z grą i obsługą klienta, które musieliśmy uwzględnić w dalszych planach. Głównym zadaniem domów aukcyjnych w „Diablo III” jest stworzenie bezpiecznego, przystępnego i przyjemnego środowiska ekonomicznego, które rozwijać będą już gracze.


Co z tego będzie miał Blizzard?

Tak, jak w przypadku innych serwisów aukcyjnych i prawdziwych domów aukcyjnych, pobierane przez nas opłaty będą zależały od regionu. Za każdy przedmiot sprzedany w walutowym domu aukcyjnym pobierana będzie zryczałtowana opłata za transakcję, a w przypadku sprzedaży towarów obliczana będzie opłata procentowa. Opłaty będą naliczane tylko w przypadku, kiedy sprzedaż dojdzie do skutku. Od graczy, którzy zamiast usługi Salda Battle.net wybiorą wypłatę wpływów z transakcji w domach aukcyjnych przez zewnętrzne kanały obsługi płatności (np. PayPal), a także od tych, którzy przekroczą limit Salda Battle.net i będą musieli skorzystać z zewnętrznej obsługi płatności, Blizzard będzie pobierał osobną opłatę za transfer środków. Szczegóły na temat opłat za transakcje dla poszczególnych regionów znajdują się powyżej. Informacje na temat opłat za przelew środków i limit Salda Battle.net można znaleźć w rozdziale „Opis działania”.


Na co mi w ogóle dom aukcyjny działający w oparciu o złoto?

Rozumiemy, że nie wszyscy gracze chcą lub mogą korzystać z walutowych domów aukcyjnych, dlatego ważne jest dla nas, żeby zapewnić tym graczom w pełni funkcjonalne rozwiązanie alternatywne.


Czy w walutowym domu aukcyjnym będzie można kupić złoto?

Gracze będą mogli kupować i sprzedawać złoto w walutowym domu aukcyjnym. Jego cena w danym momencie będzie ustalona przez samych graczy.


Jeśli nie potrzebuję już przedmiotu kupionego w domu aukcyjnym, czy mogę wystawić go ponownie?

Tak. Po kupieniu przedmiotu i przeniesieniu go do skrytki, możesz z nim zrobić, co zechcesz — tak samo, jak po znalezieniu przedmiotu podczas gry. Możesz go używać, wymienić z inną postacią lub wystawić ponownie w dowolnym domu aukcyjnym. Tak naprawdę, transakcje można łączyć w dowolny sposób. Możesz na przykład poużywać przedmiotu kupionego w domu aukcyjnym, po czym wystawić go ponownie na licytację lub przekazać innej postaci. Poza niektórymi przedmiotami potrzebnymi do wykonania zadań, w grze pojawią się tylko nieliczne (o ile w ogóle takowe będą), których nie będzie można wymieniać z powodu związania „na stałe” z postacią.


Czy walutowy dom aukcyjny posiada ograniczenia dostępu?

Dla graczy w niektórych państwach, walutowy dom aukcyjny jest dostępny wyłącznie dla graczy powyżej 18 roku życia lub dla osób niepełnoletnich posiadających zgodę prawnego opiekuna lub rodzica w ustawieniach Kontroli rodzicielskiej. Lista państw jest dostępna w naszym artykule Diablo III Dom aukcyjny – Regiony na naszej stronie pomocy.


• DZIAŁANIE •


Jakie przedmioty można kupować i sprzedawać w domu aukcyjnym w grze „Diablo III”?

Praktycznie wszystkie, które pojawiają się w grze, w tym złoto. Można nimi handlować bezpośrednio z innymi graczami lub za pośrednictwem systemu domów aukcyjnych. Poza niektórymi związanymi z zadaniami, w grze pojawi się tylko garstka przedmiotów (o ile w ogóle takowe będą), których wymiana nie będzie dozwolona, z powodu związania„na stałe” z postacią. W przyszłości planujemy też umożliwić graczom kupowanie i sprzedawanie postaci. Więcej szczegółów na ten temat przekażemy w późniejszym terminie.


Jaka jest różnica między wyposażeniem a towarami?

Wyposażenie to broń i zbroja. To też przedmioty, których nie można „grupować” w ekwipunku postaci. Towary natomiast, to wszystkie przedmioty znalezione w grze, które można „grupować”, czyli: klejnoty, materiały rzemieślnicze, złoto i inne przedmioty o podobnych cechach występujące w dużych ilościach. Wyposażenie (i inne przedmioty, których nie można grupować) jest przetwarzane przez domy aukcyjne nieco inaczej — szczegóły poniżej.


Czym są zalecane przedmioty i „inteligentne wyszukiwanie”?

Kiedy gracz uruchomi interfejs domu aukcyjnego, otrzyma możliwość wyboru dowolnej postaci z „Diablo III” przypisanej do jego konta Battle.net. Przed rozpoczęciem wyszukiwania gracz otrzyma listę dostępnych „zalecanych” przedmiotów z wyposażenia — system określi, jakie najlepiej pasują do postaci, w zależności od tego, czy w dane miejsca na przedmioty można włożyć coś lepszego — i jakie ulepszenia będą pasować do postaci. Możesz też szukać przedmiotów o określonym zastosowaniu, konkretnych statystykach, dla wybranych poziomów — i według innych kryteriów, w zależności od wybranej strategii wyposażenia.


Jak działa licytacja?

W przypadku wyposażenia, np. broni czy zbroi, gracze mogą określić maksymalną kwotę, którą zgadzają się zapłacić, a system będzie automatycznie licytował najniższą wygrywającą cenę, podbijając co 5% wartości (jednak nie mniej, niż 10 szt. złota / 0,10 EUR), aż do osiągnięcia maksimum określonego przez gracza. Jeśli chcesz kupić przedmiot od razu, możesz zdecydować się na cenę sprzedaży (jeśli sprzedający ją określił). Gracze mogą też sprawdzać, jak postępują ich licytacje w zakładce „Aukcje” interfejsu domu aukcyjnego.

W przypadku towarów, np. materiałów rzemieślniczych, klejnotów, złota i innych przedmiotów, które można grupować, wystarczy znaleźć pożądany towar i wprowadzić ilość, którą chce się kupić. (Towarów nie można licytować – można je tylko kupować). System domu aukcyjnego automatycznie poinformuje gracza o szacowanych kosztach zakupu, wyszukując najlepsze dostępne oferty. Potem gracz będzie mógł wybrać, czy chce zrealizować transakcję, a system domu aukcyjnego ponownie sprawdzi aktualne ceny na rynku. Jeśli w tym momencie ceny będą takie same lub niższe od wcześniejszej wyceny, transakcja dojdzie do skutku po zaktualizowanej cenie. Jeśli nowa cena będzie wyższa od wyceny, transakcja nie zostanie zrealizowana, a gracz będzie mógł wykonać ponowne wyszukiwanie.

Naszym celem podczas tworzenia systemu handlu towarami było wyeliminowanie „zalewu wyszukiwań” najczęściej licytowanych przedmiotów, żeby gracze nie musieli przeglądać dziesiątek stron w poszukiwaniu najlepszych ofert.


Jak płacić za przedmioty?

W przypadku domów aukcyjnych, w których wykorzystuje się złoto, zakupów dokonuje się z użyciem złota. W przypadku walutowych domów aukcyjnych gracze mogą kupować przedmioty, za pomocą jednej z obsługiwanych metod płatności powiązanych z ich kontem Battle.net, w tym z większości kart kredytowych i powiązanych rachunków PayPal. Płatności w walutowych domach aukcyjnych można też dokonywać za pomocą środków zgromadzonych na Saldo Battle.net.


Jak odebrać przedmioty z wygranych aukcji?

Po wygraniu aukcji przedmiot stanie się dostępny w zakładce aukcji „Zakończonych” interfejsu domu aukcyjnego w „Diablo III”. Można go stamtąd od razu przenieść do wspólnej skrytki (dostępnej dla wszystkich postaci „Diablo III” gracza na danym koncie Battle.net) lub wystawić w domu aukcyjnym.


Jak sprzedawać przedmioty?

Interfejs domu aukcyjnego umożliwia graczom wybranie przedmiotów ze wspólnej skrytki lub z ekwipunku wybranej postaci. Po dokonaniu wyboru można wystawić przedmioty na sprzedaż, rozpoczynając licytację z ceną minimalną (tylko dla wyposażenia) i/lub ceną Kup Teraz (opcjonalnie w przypadku wyposażenia, obowiązkowo dla towarów). Po wystawieniu przedmiotu na sprzedaż jest on zabierany z ekwipunku sprzedającego, dlatego nie można wystawić tego samego przedmiotu w wielu domach aukcyjnych. Aukcje trwają przez 36 godzin lub do momentu sprzedaży przedmiotu. Przez pewien czas od wystawienia aukcje można też anulować — szczegóły poniżej.


Czym sprzedaż towarów różni się od sprzedaży wyposażenia?

Sprzedając towary takie jak materiały rzemieślnicze lub złoto, należy określić liczbę sztuk i cenę sprzedaży, a dom aukcyjny automatycznie doda przedmioty do łącznej puli rynkowej. Kiedy znajdzie się kupiec szukający danego towaru, dom aukcyjny automatycznie znajdzie najlepsze dostępne ceny na rynku. Jeśli wystawione przez ciebie przedmioty będą w danym momencie miały najlepszą cenę, system zrealizuje zamówienie kupującego z twojej oferty. Ze względu na specyfikę tego systemu istnieje możliwość, że z wystawionej partii sprzedana zostanie tylko część towarów, a reszta pozostanie w domu aukcyjnym do czasu, kiedy kupi je inny gracz, aukcja wygaśnie lub ją anulujesz.


Czy istnieje limit liczby przedmiotów, które mogę sprzedać w walutowych i wykorzystujących złoto domach aukcyjnych?

Aby skłonić graczy do wystawiania wartościowych przedmiotów, które mają realną szansę się sprzedać, nałożyliśmy limit na liczbę aukcji prowadzonych w danym momencie przez jednego gracza. Każdy gracz może rozpocząć 10 aukcji w walutowym domu aukcyjnym i 10 w domu aukcyjnym, wykorzystującym złoto. Uwaga: w zależności od kraju zamieszkania zarejestrowanego na koncie Battle.net, gracze mogą mieć dostęp do domów aukcyjnych obsługujących różne waluty. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Regiony.

Uwaga: pakiet towarów wystawionych na pojedynczej aukcji liczy się jako jedna aukcja (do czasu sprzedania wszystkich sztuk danego towaru). Aukcje, które wygasły, wyświetlone w zakładce „Zakończone”, liczą się jako aktywne do czasu przeniesienia przedmiotów do skrytki.


Co się stanie, jeśli wystawiony przeze mnie przedmiot się nie sprzeda?

Jeśli rozpoczęta aukcja nie zakończy się transakcją w ciągu 36 godzin, przedmiot zostanie zwrócony właścicielowi i trafi do zakładki „Zakończone” interfejsu domu aukcyjnego. Gracz będzie musiał przenieść stamtąd przedmiot do wspólnej skrytki, zanim będzie mógł ponownie użyć go w grze. W zakładce „Zakończone” może znajdować się maksymalnie 50 przedmiotów (kupionych, niesprzedanych, zwróconych po wygaśnięciu aukcji), dlatego należy pamiętać o regularnym przenoszeniu przedmiotów do skrytki.


Czy mogę anulować wystawioną aukcję?

W przypadku oferty sprzedaży wyposażenia (broni i zbroi) w domu aukcyjnym, gracz ma 5 minut na jej anulowanie. Po upływie 5 minut aukcja staje się obowiązkowa przez 36 godzin lub do sprzedaży przedmiotu. . Aukcje towarów można anulować w dowolnym momencie. W obu przypadkach za anulowanie aukcji nie jest pobierana żadna opłata.


Jak wypłacać pieniądze z walutowych domów aukcyjnych?

W niektórych regionach gracze będą mieli możliwość powiązania konta Battle.net z zatwierdzoną zewnętrzną usługą obsługi płatności, np. PayPal. Po wykonaniu tej czynności, wpływy ze sprzedaży przedmiotów w walutowych domach aukcyjnych będą mogły trafiać na ich konta za pomocą wybranej obsługi płatności. „Wypłaty” będą zatem realizowane za ich pośrednictwem. Gracze muszą wybrać metodę przed rozpoczęciem aukcji. Uwaga: jeśli wpływy ze sprzedaży mogą spowodować przekroczenie limitu środków Salda Battle.net, gracz będzie musiał przelać wpływy przez zatwierdzoną usługę obsługi płatności świadczoną przez inne podmioty (w regionach, w których opcja ta jest dostępna). W regionach, w których nie są dostępne zatwierdzone sposoby obsługi płatności świadczone przez inne podmioty, kiedy Saldo Battle.net gracza osiągnie limit środków, jego właściciel nie będzie mógł dokonywać dalszych transakcji sprzedaży w walutowym domu aukcyjnym.

Uwaga: wypłaty przez zewnętrzne firmy obsługujące płatności podlegają opłatom ze strony firmy Blizzard oraz firmy świadczącej usługi. Ponadto, wpływów ze sprzedaży przedmiotów w walutowym domu aukcyjnym, które trafią na Saldo Battle.net, nie będzie można przelewać na konta zewnętrznych usługodawców zajmujących się obsługą płatności.


Jakie czynności muszę wykonać, aby wypłacić środki z domu aukcyjnego w moim regionie? W których regionach wypłata jest możliwa?

Walutowe domy aukcyjne umożliwiają graczom przechowywanie zarobionych na aukcjach pieniędzy na Saldo Battle.net (do maksymalnej dozwolonej wartości Salda Battle.net). W niektórych regionach, zamiast przechowywania zgromadzonych środków w ramach Salda Battle.net, gracze będą mogli skorzystać z opcjonalnej funkcji wysłania środków na rachunek PayPal. Gracze będą musieli wybrać, z której metody chcą skorzystać, przed rozpoczęciem aukcji i dla każdej aukcji z osobna. Uwaga: gdyby wpływy ze sprzedaży miały spowodować przekroczenie limitu środków Salda Battle.net, gracz będzie musiał przelać wpływy przez PayPal lub przez zatwierdzoną metodę obsługi płatności świadczoną przez inne podmioty (w regionach, w których są one dostępne). W takich przypadkach gracz zostanie poproszony o kontakt z działem obsługi klienta celem uzyskania dalszej pomocy. W regionach, w których usługa PayPal jest niedostępna, kiedy Saldo Battle.net gracza osiągnie limit środków, jego właściciel nie będzie mógł dokonywać dalszych transakcji sprzedaży w walutowym domu aukcyjnym.

Dla poszczególnych regionów i walutowych domów aukcyjnych dostępne są następujące metody obsługi płatności:

Region: Europa
Dom Aukcyjny EUR — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny GBP — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny RUB — tylko Saldo Battle.net

Region: Ameryki
Dom Aukcyjny USD — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny MXN — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny AUD — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny BRL — tylko Saldo Battle.net
Dom Aukcyjny CLP — tylko Saldo Battle.net
Dom Aukcyjny ARS — tylko Saldo Battle.net

Region: Azja
Na chwilę premiery walutowe domy aukcyjne nie będą dostępne.

O tym, do którego walutowego domu aukcyjnego otrzymasz dostęp, decydować będzie podany podczas rejestracji konta Battle.net kraj zamieszkania. Więcej informacji na temat dostępu do walutowych domów aukcyjnych można znaleźć w rozdziale Regiony niniejszego dokumentu FAQ.


Czy mogę używać Salda Battle.net w jednej walucie, żeby przez dom aukcyjny wykorzystujący pieniądze dokonywać zakupów w innej walucie?

Salda Battle.net są obecnie przypisane do poszczególnych walut i nie można ich używać gdzie indziej. Na przykład, dolarowego Salda Battle.net nie można używać w domu aukcyjnym obsługującym inną walutę. Poza tym, nie można przelewać środków z Salda Battle.net w jednej walucie na Saldo Battle.net w innej walucie. Więcej informacji: Dokument FAQ — Saldo Battle.net.


Ktoś coś kupił na mojej aukcji! Kiedy dostanę wpływy ze sprzedaży?

W przypadku domu aukcyjnego obsługującym transakcje w złocie, wypłatę otrzymasz od razu (pomniejszoną o opłatę za transakcję). W przypadku walutowych domów aukcyjnych, wpływy ze sprzedaży (pomniejszone o opłaty za transakcję i ewentualny przelew) pojawią się na twoim Saldzie Battle.net lub na koncie zatwierdzonej zewnętrznej usługi płatności po upływie minimum 24 godzin. W większości przypadków środki są dostępne w ciągu 72 godzin, choć czasami może to trwać nawet 5 dni roboczych.


Czy walutowe domy aukcyjne są w jakiś sposób zabezpieczone?

Gracze muszą korzystać z tokena Battle.net Authenticator, bezpłatnej aplikacji Battle.net Mobile Authenticator lub programu Dial-In Authenticator, by móc doładować saldo Battle.net przez konto Battle.net oraz przesłać środki ze sprzedaży w domu aukcyjnym na Saldo Battle.net. Więcej informacji o tym, jak uzyskać oprogramowanie Authenticator na tej stronie.

Gracze, którzy chcą używać usługi PayPal w celu zasilania Salda Battle.net lub wypłat środków zarobionych w walutowych domach aukcyjnych będą musieli zarejestrować się w usłudze autoryzacji SMS (Mobile Alerts SMS authentication) Battle.net. Po zarejestrowaniu się w usłudze Mobile Alerts otrzymasz na telefon komórkowy wiadomość SMS z kodem, który należy wprowadzić na Battle.net w celu weryfikacji tożsamości. Po zakończeniu weryfikacji będzie można kontynuować transakcję. Po pierwszej weryfikacji, okresowo podczas korzystania z funkcji obsługiwanej przez PayPal będą wysyłane wiadomości SMS z kodem, który należy wprowadzić w oknie dialogowym. Uwaga: koszt wiadomości SMS podlega opłatom według taryfy operatora.


Czy moje Saldo Battle.net ma jakiś limit?

Kiedy twoje Saldo Battle.net osiągnie lub przekroczy 250 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), nie będzie możliwe wystawianie nowych aukcji wykorzystujących Saldo Battle.net do czasu zmniejszenia środków poniżej tej kwoty. W niektórych przypadkach, kiedy Saldo Battle.net znacznie przekroczy limit (np. w wyniku serii wyjątkowo wysokich wyników licytacji wystawionych przedmiotów), możesz zostać poproszony o utworzenie konta PayPal, aby przelać wpływy z aukcji, minus 15% opłaty za transakcje (w regionach, w których PayPal jest dostępny).

Więcej informacji na temat korzystania z kont PayPal znajdziesz na http://www.paypal.com.


Jaka jest minimalna i maksymalna kwota, której mogę żądać za przedmiot?

W domach aukcyjnych, obsługujących transakcje za złoto, minimalna cena wynosi 100 szt. złota, a maksymalna — 100.000.000.000 szt. złota.

W przypadku walutowych domów aukcyjnych, przedmioty można wystawiać minimalnie za 1,25 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Maksymalna kwota za którą można wystawić aukcje to 250 euro. Gracze nie będą mogli licytować za kwoty przekraczające kwotę maksymalną. Jeśli dwoje potencjalnie kupujących graczy zalicytuje za 250 euro, aukcja automatycznie osiągnie cenę maksymalną a przedmiot otrzyma gracz, który pierwszy zalicytował za kwotę maksymalną.

Minimalna cena za towary wystawiane na aukcji to 0,25 EUR/GBP, 12 RUB lub równowartość w innej lokalnej walucie.


Po wygranej aukcji w walutowym domu aukcyjnym wyświetla mi się ona w zakładce „Zakończonych” jako „Oczekująca”. Dlaczego?

Przewidujemy, że większość przedmiotów w walutowych domach aukcyjnych trafi do kupujących od razu, jednakże w rzadkich przypadkach możemy wstrzymać dostawę przedmiotów na czas przeprowadzenia weryfikacji transakcji. Wstrzymane przedmioty będą wyświetlane jako „Oczekujące” do czasu jej zakończenia.

Uwaga: jeśli złożysz ofertę na przedmiot w Domu aukcyjnym używającym złota I nie wygrasz aukcji, złoto wykorzystane do licytacji zostanie wysłane do zakładki Ukończone w Domu aukcyjnym. Na przykład, jeśli zalicytujesz przedmiot za 2000 złota i zostaniesz przelicytowany, złoto zostanie przeniesione do zakładki Ukończone skąd możesz je odzyskać.


Czy sprzedaż lub kupno przedmiotów w domu aukcyjnym wiąże się z ujawnieniem mojej tożsamości?

Nie. Wszystkie transakcje graczy w walutowych i obsługujących złoto domach aukcyjnych są anonimowe. Dom aukcyjny nie ujawni twojego prawdziwego imienia i nazwiska, imienia postaci ani nazwy BattleTag.


Czy będą domy aukcyjne na komórki lub dostępne przez przeglądarkę?

Zawsze staramy się robić wszystko, żeby zwiększać atrakcyjność gry i zapewniać naszym społecznościom graczy dostęp do gier przez przeglądarki i urządzenia przenośne. Obecnie nie planujemy jednak wdrożenia opisanych rozwiązań.


Czy jeśli zakupię „Diablo III”, mogę spodziewać się opóźnień w dostępie do domu aukcyjnego, tak jak w przypadku elektronicznej aktualizacji wersji „World of Warcraft Starter Edition”?

Dom aukcyjny obsługujący transakcje w złocie będzie dostępny od razu. Z powodu bezpieczeństwa, a także aby zapewnić nieprzerwane działanie usługi, nabywcy elektronicznej wersji ”Diablo III” będą musieli poczekać na dostęp do walutowego domu aukcyjnego do trzech dni od daty zakupu gry.


• REGIONY •


W których regionach w domach aukcyjnych będzie można używać prawdziwych pieniędzy?

Serwery „Diablo III” są podzielone na trzy regiony — Ameryki, Europę i Azję. Dla każdego z tych regionów przewidzieliśmy odrębne walutowe domy aukcyjne:

Europa : EUR (euro), GBP (funt szterling), RUB (rubel rosyjski).
Ameryki : USD (dolar amerykański), AUD (dolar australijski), MXN (peso meksykańskie), BRL (real brazylijski), CLP (peso chilijskie), ARS (peso argentyńskie).
Azja : w dzień premiery walutowe domy aukcyjne nie będą dostępne.

Każdej walucie przypisany będzie odrębny dom aukcyjny, więc przedmioty wystawione na sprzedaż w jednym nie będą widoczne w pozostałych. Na przykład: przedmiot wystawiony w domu aukcyjnym USD nie będzie dostępny w domu aukcyjnym AUD — i na odwrót.


Do których walutowych domów aukcyjnych będę mieć dostęp?

Gracze mają dostęp tylko do swoich „krajowych” walutowych domów aukcyjnych, zgodnie z krajem zamieszkania podanym w czasie rejestracji konta Battle.net. Oprócz tego, w pewnych krajach gracze mogą korzystać jedynie z walutowych domów aukcyjnych przypisanych do regionu, do którego należy ich kraj. W każdym z trzech regionów gracze będą mieli dostęp do regionalnego domu aukcyjnego wykorzystującego złoto.

Domyślnie, system domów aukcyjnych „Diablo III” automatycznie wskaże najodpowiedniejszy dla danego gracza walutowy dom aukcyjny i wyświetli jego nazwę w interfejsie wyboru domu aukcyjnego. Gracze, którzy będą chcieli korzystać z domów aukcyjnych obsługujących inne dostępne w ich regionie waluty (zgodnie z krajem zamieszkania podanym w czasie rejestracji konta Battle.net), będą mogli je wybrać w menu opcji gry, w ustawieniach zaawansowanych. Aby określić, do których walutowych domów aukcyjnych będziesz mieć dostęp, zapoznaj się z tabelą dla regionu, w którym znajduje się twój kraj.

Europa - region przypisany graczom z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Rosji, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu, np. Izraela czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ameryki - region przypisany graczom w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Australii, Nowej Zelandii i Południowo-Wschodniej Azji.


Czy będę mieć możliwość licytowania przedmiotów od graczy spoza mojego regionu?

Z powodu różnych ograniczeń, w tym technologicznych, walutowych czy miejscowych przepisów, dom aukcyjny dla danej waluty jest niezależny od innych — każdy z nich służy innej części światowej społeczności graczy. Gracze będą mogli licytować przedmioty tylko w dostępnych dla nich domach aukcyjnych, tak jak to opisano powyżej. Nie będzie można przenosić i wystawiać na sprzedaż przedmiotów między regionami.


Mieszkam w Australii/Nowej Zelandii/Południowo-Wschodniej Azji. Na jakim serwerze „Diablo III” będę grać?

Użytkownicy gry „Diablo III” z Australii, Nowej Zelandii i Południowo-Wschodniej Azji będą domyślnie łączyć się z regionem amerykańskim. Dzięki temu będą mieli dostęp do szerszego grona graczy oraz bardziej aktywnego i dynamicznego rynku domów aukcyjnych


Jak to wpłynie na przedmioty zakupione w domu aukcyjnym?

Zakupy dokonane w domach aukcyjnych są przypisane do serwerów w danym regionie. Wszystkie przedmioty zdobyte na serwerach amerykańskich pozostają na tych serwerach i nie można ich przenosić na serwery w Europie czy Azji (i na odwrót). Należy o tym pamiętać, dokonując zakupów w domu aukcyjnym.


Czy gracze mogą kupować przedmioty za pomocą krajowych kart kredytowych lub kont bankowych?

W dzień premiery walutowy dom aukcyjny będzie obsługiwał następujące metody płatności dla danych regionów:

Europa : Saldo Battle.net, PayPal, Visa, MasterCard, American Express, JCB, Visa Electron, karty wirtualne Visa, Visa Delta.
Ameryki : Saldo Battle.net, PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover.


Jakimi metodami będzie można przelewać wpływy ze sprzedaży w domach aukcyjnych w poszczególnych regionach?

Gracze z dostępem do walutowych domów aukcyjnych będą mogli przechowywać zarobione na aukcjach pieniądze na koncie Salda Battle.net (do maksymalnego dozwolonego Salda Battle.net) . W niektórych regionach, zamiast przechowywania zgromadzonych środków w ramach Salda Battle.net, gracze będą mogli skorzystać z opcjonalnej funkcji przelewu środków na rachunek PayPal. Podczas przelewania środków na konto PayPal pobierana będzie opłata za przelew w wysokości 15%, obliczana w zależności od wysokości kwoty przelewu. Gracze będą musieli wybrać, z której metody chcą skorzystać, przed rozpoczęciem aukcji, dla każdej aukcji z osobna.

Należy pamiętać, że gdyby wpływy ze sprzedaży miały spowodować przekroczenie limitu środków Salda Battle.net, gracz będzie musiał przelać wpływy przez PayPal lub inną zatwierdzoną usługę obsługi płatności świadczoną przez inne podmioty (w regionach, w których są one dostępne). W takich przypadkach gracz zostanie poproszony o kontakt z działem obsługi klienta celem uzyskania dalszej pomocy. W regionach, w których nie są dostępne zatwierdzone usługi obsługi płatności świadczone przez inne podmioty, kiedy Saldo Battle.net gracza osiągnie limit środków, jego właściciel nie będzie mógł dokonywać dalszych transakcji sprzedaży w walutowym domu aukcyjnym.

Dla poszczególnych regionów i walutowych domów aukcyjnych dostępne są następujące metody obsługi płatności:

Region: Europa
Dom Aukcyjny EUR — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny GBP — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny RUB — tylko Saldo Battle.net

Region: Ameryki
Dom Aukcyjny USD — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny MXN — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny AUD — Saldo Battle.net i PayPal
Dom Aukcyjny BRL — tylko Saldo Battle.net
Dom Aukcyjny CLP — tylko Saldo Battle.net
Dom Aukcyjny ARS — tylko Saldo Battle.net

Region: Azja
w dzień premiery walutowe domy aukcyjne nie będą dostępne


Czy transakcje kupna i sprzedaży w walutowych domach aukcyjnych są opodatkowane?

Prawa podatkowe są inne w każdym kraju i jest możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od przychodów uzyskanych w walutowym domu aukcyjnym. Sprawdź prawa podatkowe w swoim kraju lub skonsultuj się z doradcą podatkowym po więcej informacji.


Używam gry w wersji językowej spoza regionu, w którym znajduje się dany walutowy dom aukcyjny. Czy będę mieć do niego dostęp, czy też użycie innej wersji językowej zablokuje mi dostęp do walutowego domu aukcyjnego dla mojego regionu?

Dostęp do walutowych domów aukcyjnych zależy od tego, jaki kraj zamieszkania został podany podczas rejestracji konta Battle.net, więc gracze będą mieli dostęp do tych samych domów aukcyjnych niezależnie od wersji językowej gry. Jedynym wyjątkiem (stan na dzień premiery) będzie koreańska wersja językowa, która nie zostanie wyposażona w interfejs walutowego domu aukcyjnego.


Czy dostęp do walutowych domów aukcyjnych jest w jakiś sposób ograniczony?

W niektórych krajach walutowe domy aukcyjne są dostępne tylko dla graczy, którzy ukończyli 18 lat lub posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną za pośrednictwem Kontroli Rodzicielskiej :

Anguilla, Andora, Afganistan, Wyspy Alandzkie, Albania, Algieria, Angola, Antarktyda, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Benin, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Bermudy, Wyspa Bouveta, Szwajcaria, Kajmany, Cypr, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Estonia, Falklandy (Malwiny), Francja, Gruzja, Chorwacja (lokalna nazwa: Hrvatska), Węgry, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Irlandia, Islandia, Kazachstan, francuskie Terytoria Południowe, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Liban, Mołdawia , była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Malty, Montserrat, Nowa Kaledonia, Holandia, Pitcairn, Polska, Portugalia, Polinezja Francuska, Rumunia, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Słowacja (Republika Słowacka), Słowenia, Wyspy Turks i Caicos, Turcja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Wyspy Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Białoruś, Dania, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Wyspy Owcze, Finlandia, Gujana Francuska, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gwadelupa, Guernsey, Islamska Republika Iranu, Irak, Wyspa Man, Izrael, Włochy, Jersey, Jordania, Kenia, Kuwejt, Lesotho, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Mali, Martynika, Majotta, Monako, Czarnogóra, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Terytorium Palestyny, Katar, Reunion, Rwanda, Saint Martin (francuska część), San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Arabia Saudyjska, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Republika Południowej Afryki, Wyspa Świętej Heleny, Saint-Pierre i Miquelon, Sudan, Surinam, Suazi, Szwecja, Syria, Zjednoczona Republika Tanzanii, Togo, Tunezja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Państwo Watykańskie, Wallis i Futuna, Sahara Zachodnia, Jemen, Zambia, Zimbabwe, Turkmenistan, Armenia, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan.


Czy jako rodzic mogę ograniczyć swoim dzieciom dostęp do walutowych domów aukcyjnych?

Po włączeniu Kontroli Rodzicielskiej dla danego konta Battle.net, rodzic lub opiekun prawny może ograniczyć dostęp do walutowych domów aukcyjnych oraz nim zarządzać.


• PROBLEMY •


Czy będzie można używać zewnętrznych programów, aby śledzić ceny na aukcjach?

Z wielu powodów związanych ze strukturą gry i bezpieczeństwem, w „Diablo III” korzystanie z zewnętrznych programów (modów) i botów nie będzie możliwe, a nawet zabronione w Warunkach Użytkowania.


Czy postacie stworzone w trybie hardkorowym będą mogły korzystać z walutowego domu aukcyjnego?

Nie. Postaci w trybie hardkorowym będą mogły jedynie kupować i sprzedawać przedmioty w specjalnym domu aukcyjnym prowadzącym transakcje za złoto; korzystanie z walutowego domu aukcyjnego nie będzie możliwe. Tryb hardkorowy został stworzony, aby zapewnić dodatkową rozrywkę graczom, którzy lubią, kiedy wisi nad nimi widmo czyhającej wszędzie nieodwracalnej śmierci bohatera. Kiedy postać stworzona w trybie hardkorowym zginie, powiązane z nią przedmioty również nieodwracalnie znikną. Aby więc uniknąć sytuacji, w których gracz wydałby prawdziwe pieniądze na przedmioty tracone wraz ze śmiercią postaci, postanowiliśmy ograniczyć dostęp do walutowych domów aukcyjnych.


Jeśli mój bohater zginie w trybie hardkorowym, czy stracę przedmioty kupione dla tej postaci za złoto w domu aukcyjnym dla trybu hardkorowego?

Tak. Powtórzmy: postaci stworzone w trybie hardkorowym będą miały dostęp tylko do domów aukcyjnych, w których transakcje prowadzone są za złoto. Nie będą mogły korzystać z walutowych domów aukcyjnych, a także handlować z postaciami ze standardowego trybu. Tryb hardkorowy jest dla graczy, którzy lubią mieć świadomość, że w każdej chwili mogą na zawsze stracić bohatera. Ryzyko to dotyczy również przedmiotów, które zdobędą w tym trybie.


Czy mogę od razu kupić najpotężniejsze przedmioty i zacząć rządzić w grze?

Przedmioty będą miały ograniczenie związane z poziomem. To znaczy, że twoja postać nie będzie mogła korzystać z przedmiotów, dopóki nie osiągnie wymaganego poziomu.


• OBSŁUGA KLIENTA •


Co się stanie w przypadku aktualizacji, która zmieni kupiony przeze mnie przedmiot?

Zależy nam, żeby rozgrywka w „Diablo III” była dobrze wyważona i zapewniała dużo zabawy przez wiele lat po premierze. Aby tak się stało, co jakiś czas możemy być zmuszeni do zmiany statystyk lub właściwości przedmiotów. Bardzo ważna uwaga: firma Blizzard nie będzie zwracać pieniędzy ani w żaden inny sposób refundować sytuacji, kiedy jakiś kupiony przedmiot zostanie zmieniony przez aktualizację. Mając to na względzie, gracze powinni sami zdecydować, czy odpowiada im kupowanie przedmiotów w walutowych domach aukcyjnych na takich warunkach.


Ktoś kupił przedmiot na moim koncie bez mojej zgody. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy?

Dzielenie się kontem jest naruszeniem Warunków Użytkowania Battle.net. Nie przewidujemy więc refundacji w sytuacjach związanych ze współużytkowaniem kont. W przypadku włamania na konto nasz dział obsługi klienta zbada sprawę i podejmie stosowne kroki.


Przypadkowo utraciłem lub wyrzuciłem świeżo kupiony przedmiot. Czy mogę prosić o zwrot pieniędzy?

Nie. Po dokonaniu zakupu gracze biorą pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie z nabytym przedmiotem.


Jak zamierzacie radzić sobie z graczami używającymi oszustw lub botów?

Bardzo poważnie podchodzimy do problemu nieuczciwych graczy i wzbogaciliśmy zarówno „Diablo III”, jak i serwis Battle.net o nowe środki pozwalające wykrywać nieuczciwe postępowanie i przeciwdziałać mu. Oprócz tego, wdrożyliśmy strategie przeciw nieuczciwym graczom i w razie pojawienia się problemu będziemy na bieżąco podejmować odpowiednie działania.


Czy mogę wyłączyć automatyczne powiadomienia wysyłane przez Dom aukcyjny?

Tak. Automatyczne powiadomienia Domu aukcyjnego mogą zostać włączone i wyłączone w Preferencjach komunikacyjnych na stronie zarządzania kontem Battle.net.

Uwaga: jeśli złożysz ofertę na przedmiot w Domu aukcyjnym używającym złota I nie wygrasz aukcji, złoto wykorzystane do licytacji zostanie wysłane do zakładki Zakończone w Domu aukcyjnym. Na przykład, jeśli zalicytujesz przedmiot za 2000 złota i zostaniesz przelicytowany, złoto zostanie przeniesione do zakładki Zakończone skąd możesz je odzyskać.
Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki  web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.