diablo 3

Poradnik Dekarda: rzecz o wartości talizmanów by Prowaldemar

Ostatnia modyfikacja: 08.04.2009. Utworzono: 08.04.2009

1. Definicja, czyli co to są talizmany? (charmy)

Talizmany są to przedmioty modyfikujące statystyki gracza, który je nosi. Różnica pomiędzy talizmanami, a innym przedmiotami jest taka, że aby talizman działał wystarczy trzymać go w ekwipunku.
(nie dotyczy trzymania w skrzynce)

2. Główne podziały talizmanów:

Podział I:
a) małe talizmany (small charms)
b) duże talizmany (large charms)
c) wielkie talizmany (grand charms)

Podział II:
a) talizmany unikatowe (złote)
b) talizmany magiczne (niebieskie)

3. Omówienie unikatowych talizmanów.

W przeciwieństwie do innych unikatowych przedmiotów istnieje tylko po jednym typie z każdego rodzaju unikatowych talizmanów. Oznacza to, że każdy:

- unikalny mały talizman po zidentyfikowaniu stanie się annihilusem
- unikalny duży talizman po zidentyfikowaniu stanie się pochodnią piekielnego ognia
- unikalny wielki talizman po zidentyfikowaniu stanie się fortuną gheeda

3.1 annihilusy

Annihilusa można zdobyć tylko i wyłącznie wykonując sekretny quest: World Event, polegający na zlokalizowaniu i uśmierceniu Klona Diablo. Niestety jednak nie w każdej grze można tego dokonać. Problem polega na tym, że aby klon diablo wystąpił na serwerze ktoś musi sprzedać kupcom od 75 do 125 Kamieni Jordana (unikatowe pierścienie). Nie ma takiej możliwości żeby talizman ten wypadł z innych potworów w grze niż Diablo Klon. Po zidentyfikowaniu annihilus przybiera kształt kamienia duszy Mefista, oraz statystyki:

+1 do Wszystkich Umiejętności
+10-20 do Wszystkich Atrybutów
Wszystkie Odporności +10-20
+5-10% do Otrzymywanego Doświadczenia

Cena takiego talizmanu zależy od jego statystyk i waha się od kilku istów (w przypadku 10-10-5) do kilkudziesięciu istów. (w przypadku 20-20-10)

3.2 Pochodnie piekielnego ognia (HFT)

Ten talizman jest drugim, którego nie można zdobyć w tradycyjny sposób. Jedynym sposobem, aby wejść w jego posiadanie (pomijając kupno od graczy) jest wykonanie questa: über tristram. W skrócie, musimy zebrać trzy zestawy kluczy: nienawiści, terroru, zniszczenia. Otworzyć za ich pomocą czerwone portale w Harrogath na piekle by dostać się do bossów i zebrać organy: oko baala, mózg mefista, róg diablo. Organy te transmutujemy żeby wejść do uber tristram, gdzie musimy zmierzyć się z nakoksowanymi: uber baalem, uber diablo i uber mefisto. Jeśli pokonamy trzech braci, to pochodnia jest nasza.

Talizman ten otrzymuje statystyki:

25% Szansa Rzucenia 10-poziomowego Zaklęcia Burza Ognia, w Czasie Zadawania Ciosu
+3 do Umiejętności Losowo Wybranej Postaci
10-20 do Wszystkich Atrybutów
10-20 Wszystkich Odporności
8 do Promienia Światła
Poziom 30 Hydra (10 Ładunków)

Podobnie do powyższego przypadku, cena takiego talizmanu zależy od wysokości statystyk. Im bliżej ideału tym cena jest większa. Z tym, że jeszcze jeden parametr ma duży wpływ na cenę, mianowicie klasa postaci, dla której umiejętności są dodawane. Najdroższe pochodnie dodają +3 do umiejętności paladyna albo czarodziejki. HFT dla innych postaci są znacznie tańsze.

3.3 Fortuna Gheeda
Jedyny unikatowy talizman, który można wydropić z potworków. Przybiera następujące statystyki:

80-160% Dodatkowego Złota od Potworów (eg)
20-40% Większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów (mf)
Redukuje Ceny u Sklepikarzy o 10-15% (vendor)

Wartościowe gheedy powinny mieć więcej niż 35mf albo (>150eg i wysoki vendor)
W pierwszym przypadku używane są przez większość postaci zajmujących się normalnym pozyskiwaniem przedmiotów. W drugim przypadku, takim talizmanem zainteresuje się głównie gold horker (barbarzyńca nastawiony głównie na odnajdowanie złota) Gheedy o mniejszych parametrach powinny również znaleźć sympatyków głównie wśród początkujących graczy. Jednak ich ceny będą znacznie mniejsze.

Uwaga! W ekwipunku można mieć nie więcej niż po jednym z każdego rodzaju unikatowych talizmanów.

4. Magiczne talizmany

Magiczne talizmany mogą uzyskiwać wiele różnych przyrostków i przedrostków. W odróżnieniu od swoich unikatowych odpowiedników nie mają stałych parametrów, dlatego ocena wartości takich talizmanów może przysporzyć wiele problemów początkującemu graczowi. Podczas omawiania tych właśnie przedmiotów postaram się podzielić je na grupy i wymienić najbardziej pożądane parametry. Chciałbym też wspomnieć, że niektóre talizmany z niskim lvlreq (wymagany poziom do używania) mogą osiągać spore ceny. Są to głównie przedmioty poszukiwane na turnieje pvp low lvl. Jednak w tym poradniku nie będę się nimi zajmował i zupełnie pominę ten parametr.


(słownik: @res - odporność na wszystkie żywioły, mf - magic find czyli szansa na znalezienie magicznych przedmiotów, eg - dodatkowe złoto od potworów, frw - szybsze bieganie i chodzenie, dex - zręczność, str - siła, fhr - szybsze odzyskiwanie równowagi, dmg - obrażenia, psn - trucizna, max - do maksymalnych obrażeń, min - do minimalnych obrażeń, ar - skuteczność ataku, def - obrona, res - odporność)


4.1 Magiczne małe talizmany

I - grupa: parametry wiodące. (najbardziej poszukiwane)
- 20life
- 5@res
- 7mf
- 50psn dmg
- 36ar
- 30def
- 3max

II - grupa: parametry drugorzędne
- 17 mana
- 10 eg
- 3frw
- 5fhr
- 20ar

III - grupa: miłe dodatki
- 1max
- 2dex
- 2str
- 5-9 cold dmg
- 7-13 fire dmg
- 1-28 light dmg
- 11 cold res
- 11 fire res
- 11 light res
- 11 psn res

Podczas losowania parametrów talizmanu brana jest losowo jedna bądź dwie cechy (trzy cechy mogą wystąpić tylko w wyjątkowych przypadkach) (przy czym niektóre cechy nie występują razem jak na przykład 11fire res i 11light res). Jeśli talizman, którego wartość oceniamy ma cechy pierwszo i drugorzędne, to możemy mówić o talizmanach dużej wartości. Jeżeli talizman obdarzony został tylko jedną cechą ale z pierwszej grupy wtedy mówimy, że jest clean (czysty). Powinien znaleźć amatorów wśród graczy którzy potrzebują tanich talizmanów zwiększających jedną konkretną rzecz. Dodatki z trzeciej cechy powinny zwiększać (aczkolwiek nie zawsze w sposób znaczący) cenę talizmanu. Talizmany posiadające tylko trzeciorzędne cechy nie będą stanowiły drogiego łupu. Zestawienie wyżej pokazuje tylko maksymalne wartości poszukiwanych parametrów. Przedmioty z nieznacznie obniżonymi wartościami tych parametrów z pewnością znajdą też swoich amatorów. Czasami spotykamy się ze zwielokrotnieniem niektórych cech (większość cech nie ulega zwielokrotnieniu). Dotyczy to głównie obrażeń od żywiołów. Przy okazji czasem doliczany jest bonus. Przykład takich wyjątków przedstawię jako oddzielną grupę:

IV - wyjątki
- 100psn dmg
- 175psn dmg
- 313psn dmg
- 451psn dmg
- 15-29cold dmg

UWAGI: przykłady cech nie występujących razem:
- ar z I i II cechy
- max z I i III cechy
- resy z III cechy ze sobą i z @res z 1 cechy
- obrażenia od żywiołów parami ze sobą
- 3max z 36ar


Na koniec przedstawię kilka ciekawych moim zdaniem zestawień wartościowych małych talizmanów. Może komuś to się przydać przy ocenie wartości jego talizmanu:
- 3max 20ar 20 life - totalny odlot. Piękny i bardzo drogi talizman
- 3max 12ar 10 life - też drogo pójdzie
- 20life 5@res - komentarz nie jest wymagany. Dwie cechy z I grupy. Miód
- 20life 11cold res - kolejny drogi i piękny talizman
- 3frw 11light res - cechy z II i III grupy. Przyjemny talizman, który z pewnością znajdzie kupca.
- 5fhr 11fire res - również II i III grypa, ale fhr jest cechą cenniejszą od frw więc i talizman będzie droższy.
- 5fhr 17mana - dwie cechy z II grupy. Ładny i wartościowy talizman.
- 7mf - przykład czystego i bardzo pożądanego talizmanu
- 100psn dmg - przykład dubla
- 313psn dmg - przykład dubla z bonusem.

kombinacji może być wiele.


4.2 Magiczne duże talizmany.

W tym przypadku niestety nie mam wiele do powiedzenia. Większość tych talizmanów przedstawia nieznacznie podwyższone cechy małych talizmanów z dwoma niedogodnościami. Jak weźmiemy duży talizman o pewnych parametrach i przyjrzymy się jego odpowiednikom w małych talizmanach to dojdziemy do wniosku, że lepiej jest nosić dwa małe niż jeden duży. Powody są dwa. Jeden to fakt, że suma parametrów dwóch małych będzie często większa od parametrów dużego oraz fakt, że małe można położyć na dwóch kratkach inwentarza w poziomie, a z dużym talizmanem już tak nie zrobimy. Na uwagę moim zdaniem zasługują jednak talizmany posiadające bonus do max, ar i life. Są tańsze niż ich małe odpowiedniki ale dla biedniejszych graczy powinny stanowić cenną alternatywę.

4.3 Magiczne wielkie talizmany.

Wśród wielkich talizmanów prym wiodą skillery. Są to talizmany z cechą, która dodaje +1 do drzewka umiejętności losowo wybranej postaci. Z tego powodu większość innych wielkich talizmanów zostało zepchniętych na margines battlenetu i są traktowane "po macoszemu". Tylko wielkie talizmany (które nie są skillerami) posiadające wysokie parametry są uważane za wartościowe. Ok zaczynamy tradycyjnie od rozdziału cech:

I - cechy dodające punkt do najbardziej poszukiwanych drzewek umiejętności
- pc (pala combat, zdolności bojowe palladyna)
- light (błyskawice u czarodziejki)
- WC (war cries - okrzyki wojenne barbarzyńcy)
- PB ([inne określenie tego skillera to: bone] poison and bone - trucizny i kości nekromanty)
- shadow (dyscypliny cienia zabójczyni)
- soso elemental (inne żywioły czarodziejki)
- traps (pułapki zabójczyni)
- java (oszczepy i włócznie amazonki)
- ele (druid elemental - dla druida pod żywioły)

II - drzewka drugorzędne (mniej popularne)
- nec summon (przywołania nekromanty)
- shape (zmiany kształtu druida)
- mastery (mistrzostwo we władaniu bronią barbarzyńcy)

III - pozostałe drzewka
- offensive (aury ofensywne palladyna)
- dru summon (przywołania druida - rzadko wykorzystywane)
- bow (łuki i kusze amazonki - praktycznie niewykorzystywane)
- passive (pasywne i magia dla amazonki)
- pozostałe umiejętności nie są zbyt popularne, a co za tym idzie nie osiągają dużych wartości cenowych.

IV - Cechy mogące występować w parze z cechami I, II, i III
- 45life
- 12fhr
- 7frw
- 1fhr
- 6str
- 6dex

V - cechy nie występujące w parze z cechami I, II i III.
- 15@res
- 100def
- 4max
- 10max 76ar
- 132ar
- 59mana

UWAGI: przykłady cech nie występujących razem:
- 10max 76ar wraz z 4max lub wraz z 132ar
- pary utworzone z cech: 100def, 132ar, 59mana, 10max 76ar


Na koniec rozdziału podaję przykłady ciekawszych zestawień.

- 1skill 45 life - takie skillery są najbardziej poszukiwane wśród graczy. Oczywiście najdroższy jest PC 45life
- 1skill 12fhr
- 10max 76ar 45life - wyjątkowo drogi i rzadki talizman. Jeśli jesteś w posiadaniu takiego to znaczy że jesteś bogaty.
- 15@res 31 life
- 132ar 4max

Uwaga! W przypadku wielkich talizmanów jak wspominałem już wcześniej wymieniłem tylko dobre i pożądane wśród kupców cechy. Większość wielkich talizmanów ze zbliżonymi cechami będzie wartościowa. Przypominam też, że w artykule podaję tylko maksymalne wartości danych parametrów.

W ramach podsumowania podam najczęściej poszukiwane cechy w wielkich talizmanach:
- Cechy z I grupy
- Bonus do życia. Im więcej tym droższy przedmiot.
- Cechy z II grupy
- XXmax YYar +dodatek
- 15@res
- 132ar
- 12fhr

5. Rozdział ostatni: Cubowanie, baalcharm i 99ilvl items.

Poza statystykami widocznymi dla gracza istnieje jeszcze jeden bardzo ważny parametr. Jest nim ilvl (item level = poziom przedmiotu). Niedoświadczeni gracze mylą go z parametrem lvlreq (poziom wymagany do używania przedmiotu), który jest widoczny z poziomu gracza. Ilvl jest ukrytym parametrem i można go podejrzeć tylko za pomocą nielegalnych programów czytających dane z pamięci gry (nie będę się tutaj o nich rozpisywał). Parametr ten ma kluczową rolę podczas losowania cech każdego przedmiotu podczas identyfikacji i jest niezmienny (po zidentyfikowaniu przedmiotu pozostaje taki sam). To właśnie dzięki niemu gra chroni się przed wypadaniem super przedmiotów na poziomie normal. Tylko przedmiot z wysokim ilvl może uzyskać niektóre cechy podczas identyfikacji. Dotyczy to także talizmanów. Jak już wspominałem im ilvl jest wyższy, tym szanse na rzadkie i pożądane cechy są większe. Ok, to teraz w jaki sposób legalnie dowiemy się czy nasz przedmiot ma wysoki ilvl czy niski? Odpowiedź jest prosta. Wszystko zależy od tego, jaki potwór na jakim poziomie trudności je wyrzucił. Pozwolę sobie pominąć poziom normal i koszmar, jako mało ciekawe z punktu widzenia wysokości ilvl. Skupię się na poziomie trudności piekło. Większość przedmiotów tam zdropionych będzie miało ilvl około 80-85. Unikatowe potworki dropią zawsze o kilka ilvl większe przedmioty od ich zwykłych pobratymców, jednak prawdziwym zainteresowaniem powinniśmy obdarzyć przedmioty z ilvl większym niż 90. Dadzą nam je niżej wymienieni panowie:

Diablo - 95 ilvl
Nithlatak - 95 ilvl
Baal - 99ilvl

Uwaga: wszystkie przedmioty, które wylecą z danych potworków będą miały ten sam ilvl. Dlatego nie potrzebujemy żadnych nielegalnych narzędzi, żeby sprawdzić poziom przedmiotu, który nam spadnie z tych właśnie potworów. Możecie teraz zadać pytanie, po co wam taka wiedza skoro i tak patrzy się na parametry widoczne, a jak coś nie ma dobrych parametrów to do Akary i nieważne jaki ilvl miało. Nic bardziej błędnego. Jeżeli mamy talizman z ilvl99, to możemy w kostce wylosować jeszcze raz jego statystyki. Jak? Wkładamy talizman +3pgm i klikamy transmutuj. Ilvl pozostanie ten sam, natomiast zmienią się jego inne cechy. W ten sposób mając talizman z wysokim ilvl możemy wylosować nawet PC 45 life warty fortunę. Jak łatwo się domyślić każdy talizman z baala na piekle ma 99ilvl i może cieszyć się zainteresowaniem kupców niezależnie od jego parametrów. Zaraz, zaraz, zapytacie pewnie skąd kupiec może wiedzieć, że ten talizman wypadł komuś z baala, a nie na przykład z kolczastego jeża na normalu, skoro nie widać jego ilvl. Odpowiedź jest prosta. Niektóre talizmany wydropione z Baala (taki talizman nazywa się baalcharm) mają tak zwany proof (czyli dowód na to, że wypadł z baala). Dowód ten to parametr +41-45 life. Taki parametr może wystąpić tylko w baalcharmie i stąd wiadomo, że taki talizman na 100% wypadł z baala na hellu. Niestety nie każdy baalcharm posiada proof, więc czasem (jeśli chce się kupić baalcharma) trzeba zaufać sprzedawcy.

Oczywiście podobnie można transmutować i małe talizmany, jednak praktyka taka nie jest zbyt popularna. Gracze wolą transmutować wielkie talizmany z ilvl+90.

Czynność wyżej opisana nazywa się cubowaniem (od cube - kostka) i jest zaawansowaną opcją hazardu, której nie polecam biednym graczom. Czasem, aby wyszedł Ci drogi skiller trzeba wsadzić ponad 1000pgm co z punktu widzenia biednego i początkującego gracza, wydaje się być fortuną.


Oceń materiał: Ocena: 5.28 (208 głosów).


Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki  web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.