diablo 3

Zmiany w umiejętnościach 1.10

Ostatnia modyfikacja: 13.09.2007. Utworzono: 24.08.2007

| Co to jest patch? | Lista zmian i nowości | Nowe słowa runiczne | Nowe receptury Kostki | Zmiany w umiejętnościach postaci | Ciekawostki | Sekretny Quest World Event | Screeny |Dzięki łatce 1.10 umiejętności herosów w "Diablo2" są ze sobą bardziej powiązane. Rozwijając jedną umiejętność będziemy jednocześnie premiowali jakąś inną umiejętność. Poniżej konkrety na przykładzie niektórych umiejętności postaci.

AMAZONKA

Wzajemne oddziaływanie umiejętności z grupy:

"Łuk i Kusza" ("Bow and Crossbow Skills")

Umiejętności Ognia
Strzała Ognia (Fire Arrow) daje +5% średnie obrażenia na sekundę do Strzała Spopielenia (Immolating Arrow)
Strzała Ognia (Fire Arrow) daje +12% obrażenia na poziom do Wybuchająca Strzała (Exploding Arrow)
Wybuchająca Strzała (Exploding Arrow) daje średnio +10% obrażenia od ognia na sekundę do Strzała Spopielenia (Immolating Arrow)
Wybuchająca Strzała (Exploding Arrow) daje +12% obrażenia od ognia na poziom do Strzała Ognia (Fire Arrow)

Umiejętności Zimna
Strzała Zimna (Cold Arrow) daje +8% obrażenia na poziom do Lodowa Strzała (Ice Arrow)
Strzała Zimna (Cold Arrow) daje +12% obrażenia na poziom do Strzała Zamrażająca (Freezing Arrow)
Lodowa Strzała (Ice Arrow) daje +12% obrażenia na poziom do Strzała Zimna (Cold Arrow)
Lodowa Strzała (Ice Arrow) daje +5% dłuższe zamrożenie do Strzała Zamrażająca (Freezing Arrow)

"Oszczep i Włócznia" ("Spear and Javelin Skills")

Premie do Uderzenie Mocy (Power Strike)
Błyskawica (Lightning Bolt): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Elektryczny Cios (Charged Strike): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Furia Błyskawic (Lightning Fury): +10% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Zatruty Oszczep (Poison Javelin)
Oszczep Zarazy (Plague Javelin): +12% obrażeń od trucizny na poziom

Premie do Błyskawica (Lightning Bolt)
Uderzenie Mocy (Power Strike): +3% obrażenia od błyskawic na poziom
Elektryczny Cios (Charged Strike): +3% obrażenia od błyskawic na poziom
Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike): +3% obrażenia od błyskawic na poziom
Furia Błyskawic (Lightning Fury): +3% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Elektryczny Cios (Charged Strike)
Uderzenie Mocy (Power Strike): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Błyskawica (Lightning Bolt): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike): +10% obrażenia od błyskawic na poziom
Furia Błyskawic (Lightning Fury): +10% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Oszczep Zarazy (Plague Javelin)
Zatruty Oszczep (Poison Javelin): +10% obrażeń od trucizny na poziom

Premie do Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike)
Uderzenie Mocy (Power Strike): +8% obrażenia od błyskawic na poziom
Błyskawica (Lightning Bolt): +8% obrażenia od błyskawic na poziom
Elektryczny Cios (Charged Strike): +8% obrażenia od błyskawic na poziom
Furia Błyskawic (Lightning Fury): +8% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Furia Błyskawic (Lightning Fury)
Uderzenie Mocy (Power Strike): +1% obrażenia od błyskawic na poziom
Błyskawica (Lightning Bolt): +1% obrażenia od błyskawic na poziom
Elektryczny Cios (Charged Strike): +1% obrażenia od błyskawic na poziom
Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike): +1% obrażenia od błyskawic na poziom

BARBARZYŃCA

Wzajemne oddziaływanie umiejętności z grupy:

"Okrzyki" ("Warcries")

Premie do Zawołania Bitewnego (War Cry)
Skowyt (Howl): +6% obrażenia na poziom
Drwina (Taunt): +6% obrażenia na poziom
Okrzyk Bojowy (Battle Cry): +6% obrażenia na poziom

"Zdolności Bojowe" ("Combat Skills")

Premie do Odrzucanie (Bash)
Ogłuszenie (Stun): +5% obrażenia na poziom
Koncentracja (Concentrate): +5% skuteczność ataku na poziom

Premie do Podwójne Uderzenie (Double Swing)
Odrzucanie (Bash): +10% obrażenia na poziom

Premie do Podwójny Rzut (Double Trow)
Podwójne Uderzenie (Double Swing): +8% obrażenia na poziom

Premie do Ogłuszenie (Stun)
Odrzucanie (Bash): +8% obrażenia na poziom
Koncentracja (Concentrate): +5% skuteczność ataku na poziom

Premie do Koncentracja (Concentrate)
Odrzucanie (Bash): +5% obrażenia na poziom
Zawołanie Bitewne (War Cry): +5% zwiększony czas działania na poziom

CZARODZIEJKA

Wzajemne oddziaływanie umiejętności z grupy:

"Czary Zimna" ("Cold Spells")

Premie doLodowy Pocisk (Ice Bolt)
Nova Mrozu (Frost Nova): +15% obrażenia od zimna na poziom
Lodowe Uderzenie (Ice Blast): +15% obrażenia od zimna na poziom
Lodowcowy Grot (Glacial Spike): +15% obrażenia od zimna na poziom
Zamieć (Blizzard): +15% obrażenia od zimna na poziom
Zamarznięta Kula (Frozen Orb): +15% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Zbroja Mrozu (Frozen Armor)
Lodowata Zbroja (Shiver Armor): +10% sekund na poziom
Lodowata Zbroja (Shiver Armor): +5% dłuższe zamrożenie na poziom
Zmrażająca Zbroja (Chilling Armor): +10% sekund na poziom
Zmrażająca Zbroja (Chilling Armor): +5% dłuższe zamrożenie na poziom

Premie do Nova Mrozu (Frost Nova)
Zamieć (Blizzard): +10% obrażenia od zimna na poziom
Zamarznięta Kula (Frozen Orb): +10% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Lodowe Uderzenie (Ice Blast)
Lodowy Pocisk (Ice Bolt): +8% obrażenia od zimna na poziom
Lodowcowy Grot (Glacial Spike): +10% dłuższe zamrożenie na poziom
Zamieć (Blizzard): +8% obrażenia od zimna na poziom
Zamarznięta Kula (Frozen Orb): +8% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Lodowata Zbroja (Shiver Armor)
Zbroja Mrozu (Frozen Armor): +10 sekund na poziom
Zbroja Mrozu (Frozen Armor): +9% obrażenia od zimna na poziom
Zmrażająca Zbroja (Chilling Armor): +10 sekund na poziom
Zmrażająca Zbroja (Chilling Armor): +9% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Lodowcowy Grot (Glacial Spike)
Lodowy Pocisk (Ice Bolt): +5% obrażenia od zimna na poziom
Lodowe Uderzenie (Ice Blast): +5% obrażenia od zimna na poziom
Zamieć (Blizzard): +3% dłuższe zamrożenie na poziom
Zamarznięta Kula (Frozen Orb): +5% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Zamieć (Blizzard)
Lodowy Pocisk (Ice Bolt): +5% obrażenia od zimna na poziom
Lodowe Uderzenie (Ice Blast): +5% obrażenia od zimna na poziom
Lodowcowy Grot (Glacial Spike): +5% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Zmrażająca Zbroja (Chilling Armor)
Zbroja Mrozu (Frozen Armor): + 10 sekund na poziom
Zbroja Mrozu (Frozen Armor): +7% obrażenia od zimna na poziom
Lodowata Zbroja (Shiver Armor): + 10 sekund na poziom
Lodowata Zbroja (Shiver Armor): +7% obrażenia od zimna na poziom

Premia do Zamarznięta Kula (Frozen Orb)
Lodowy Pocisk (Ice Bolt): +2% obrażenia od zimna na poziom

"Czary Błyskawic" ("Lightning Spells")

Premie do Błyskawice (Lightning)
Wiązka Błyskawic (Charged Bolt): +8% obrażenia od błyskawic na poziom
Nova (Nova): +8% obrażenia od błyskawic na poziom
Seryjne Błyskawice (Chain Lightning): +8% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Seryjne Błyskawice (Chain Lightning)
Wiązka Błyskawic (Charged Bolt): +4% obrażenia od błyskawic na poziom
Nova (Nova): +4% obrażenia od błyskawic na poziom
Błyskawice (Lightning): +4% obrażenia od błyskawic na poziom

"Czary Ognia" ("Fire Spells")

Premie do Ognisty Piorun (Firebolt)
Ognista Kula (Fireball): +16% obrażenia od ognia na poziom
Meteor (Meteor): +16% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Inferno (Inferno)
Ciepło (Warmth): +13% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Ognista Kula (Fireball)
Ognisty Piorun (Firebolt): +14% obrażenia od ognia na poziom
Meteor (Meteor): +14% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Meteor (Meteor)
Ognisty Piorun (Firebolt): +5% obrażenia od ognia na poziom
Premie do Ognista Kula (Fireball): +5% obrażenia od ognia na poziom
Inferno (Inferno): +3% średnie obrażenia od ognia na sekundę na poziom

Premia do Hydra (Hydra)
Ognisty Piorun (Firebolt): +3% obrażenia od ognia na poziom
Ognista Kula (Fireball): +3% obrażenia od ognia na poziom

DRUID

Wzajemne oddziaływanie umiejętności:

Premie do Kula Magmy (Molten Boulder)
Wulkan (Volcano): +10% obrażenia na poziom
Burza Ognia (Firestorm): +8% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Wulkan (Volcano)
Kula Magmy (Molten Boulder): +12% obrażenia na poziom
Szczelina (Fissure): +12% obrażenia od ognia na poziom
Armageddon (Armageddon): +12% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Huragan (Hurricane)
Zbroja cyklonu (Cyclone Armor): +2 sekunda na poziom
Wir (Twister): +9% obrażenia na poziom
Tornado (Tornado): +9% obrażenia na poziom

Premie do Armageddon (Armageddon)
Szczelina (Fissure): +2 sekunda na poziom
Burza Ognia (Firestorm): +14% obrażenia od ognia na poziom
Kula Magmy (Molten Boulder): +14% obrażenia od ognia na poziom
Wulkan (Volcano): +14% obrażenia od ognia na poziom

NEKROMANTA

Nowe premie dla Golemów:

Gliniany Golem daje +20 skuteczność ataku na poziom umiejętności pozostałym Golemom
Krwawy Golem daje +5% życia na poziom umiejętności pozostałym Golemom
Żelazny Golem daje +35 do obrony na poziom umiejętności pozostałym Golemom
Ognisty Golem daje +6% do obrażeń na poziom umiejętności pozostałym Golemom

PALADYN

Wzajemne oddziaływanie umiejętności z grupy:

"Defensywne Aury" ("Defensive Auras")

Premie do Oczyszczenie (Cleansing)
Modlitwa (Prayer): uzupełnia 1 punkt życia co 2 sekundy na poziom

Premie do Medytacja (Meditation)
Modlitwa (Prayer): uzupełnia 2 punkty życia co 2 sekundy na poziom

"Ofensywne Aury" ("Offensive Auras")

Premie do Święty Ogień (Holy Fire)
Odporność na Ogień (Resist Fire): +18% obrażenia od ognia na poziom
Zbawienie (Salvation): +6% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Święty Chłód (Holy Freeze)
Odporność na Zimno (Resist Cold): +15% obrażeń od zimna na poziom
Zbawienie (Salvation): +7% obrażenia od zimna na poziom

Premie do Święty Wstrząs (Holy Shock)
Odporność na Błyskawice (Resist Lightning): +12% obrażenia od błyskawic na poziom
Zbawienie (Salvation): +4% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Sanktuarium (Sanctuary)
Oczyszczenie (Cleansing): +7% obrażenia od magii na poziom

"Walka" ("Combat Skills")

Premie do Święty Pocisk (Holy Bolt)
Błogosławiony Młot (Blessed Hammer): +50% obrażenia od magii na poziom
Pięść Niebios (Fist of Heavens): +50% obrażenia od magii na poziom
Modlitwa (Prayer): uzupełnianie życia +15% na poziom

Premie do Zemsta (Vengeance)
Odporność na Ogień (Resist Fire): +10% do obrażeń od ognia na poziom
Odporność na Zimno (Resist Cold): +10% do obrażeń od zimna na poziom
Odporność na Błyskawice (Resist Lightning): +10% do obrażeń od błyskawic na poziom
Zbawienie (Salvation): +2% do podstawowych obrażeń na poziom

Premie do Święta Tarcza (Holy Shield)
Śmiałość (Defiance): + 15% obrona na poziom

Premie do Pięść Niebios (Fist of Heavens)
Święty Pocisk (Holy Bolt): + 15% obrażeń Świętego Pocisku na poziom
Święty Wstrząs (Holy Shock): +7% obrażenia od błyskawic na poziom

ZABÓJCZYNI

Wzajemne oddziaływanie umiejętności z grupy:

"Sztuki Walki" ("Martial Arts")

Premie do Pięść Ognia (Fist of Fire)
Uderzenie Feniksa (Phoenix Strike): +12% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Szpony Gromu (Claws of Thunder)
Uderzenie Feniksa (Phoenix Strike): +8% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Lodowe Ostrza (Blades of Ice)
Uderzenie Feniksa (Phoenix Strike): +8% obrażenia od zimna na poziom

"Pułapki" ("Traps")

Premie do Ognisty Podmuch (Fire Blast)
Porażająca Pajęczyna (Shock Web): +9% obrażenia od ognia na poziom
Wartownik miotający Wiązki Błyskawic (Charged Bolt Sentry): +9% obrażenia od ognia na poziom
Ślad Ognia (Wake of Fire): +9% obrażenia od ognia na poziom
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): +9% obrażenia od ognia na poziom
Ślad Inferna (Wake of Inferno): +9% obrażenia od ognia na poziom
Wartownik Śmierci (Death Sentry): +9% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Porażająca Pajęczyna (Shock Web)
Ognisty Podmuch (Fire Blast): +1 pocisk na 3 poziomy
Wartownik miotający Wiązki Błyskawic (Charged Bolt Sentry): +11% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): +11% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik Śmierci (Death Sentry): +11% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Wartownik miotający Wiązki Błyskawic (Charged Bolt Sentry)
Porażająca Pajęczyna (Shock Web): +1 piorun na 3 poziomy
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): +1 strzał na 4 poziomy
Ognisty Podmuch (Fire Blast): +6% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): +6% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik Śmierci (Death Sentry): +6% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Ślad Ognia (Wake of Fire)
Ognisty Podmuch (Fire Blast): +8% obrażenia od ognia na poziom
Ślad Inferna (Wake of Inferno): +8% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry)
Porażająca Pajęczyna (Shock Web): +12% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik miotający Wiązki Błyskawic (Charged Bolt Sentry): +12% obrażenia od błyskawic na poziom
Wartownik Śmierci (Death Sentry): +12% obrażenia od błyskawic na poziom

Premie do Ślad Inferna (Wake of Inferno)
Ślad Ognia (Wake of Fire): +0,5 sekunda na poziom
Ognisty Podmuch (Fire Blast): +10% obrażenia od ognia na poziom
Ślad Ognia (Wake of Fire): +7% obrażenia od ognia na poziom
Wartownik Śmierci (Death Sentry): +10% obrażenia od ognia na poziom

Premie do Wartownik Śmierci (Death Sentry)
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): + 1 sekunda na 3 poziomy
Wartownik miotający Błyskawice (Lightning Sentry): +12% obrażenia od błyskawic na poziom
Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki  web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.